Ze względu na panującą suszę, na terenie Gminy Rudna trwają dyżury jednostek OSP. Celem tych działań jest kontrola pól uprawnych, na których odbywa się koszenie.

Działanie to ma wesprzeć rolników i zabezpieczyć pola uprawne przed pożarami, które mają miejsce ze względu na wysokie temperatury i panującą suszę. Specjalne dyżury na terenie gminy pełnią jednostki OSP. Strażacy z poszczególnych jednostek objeżdżają teren gminy zwracając szczególną uwagę na pola uprawne i trwające prace rolnicze.

– Dyżury te są w obecnym okresie niezbędne. Powszechnie wiadomo, że jedna iskra z kombajnu może spowodować pożar pól, a dalej olbrzymie straty. Dzięki specjalnym dyżurom jednostek OSP, w przypadku takich pożarów można zainterweniować szybciej i znacząco zminimalizować zagrożenie. Takie działanie zapewni większe bezpieczeństwo nie tylko rolnikom, ale i wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Bardzo dziękuję druhnom i druhom za ogromne zaangażowanie i gotowość – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Podczas jednego z dyżurów interweniowali dyżurujący strażacy z OSP Górzyn. Podjęte działania nie dopuściły do tego, aby ogień rozprzestrzenił się na dużą powierzchnię na polach pszenicy w Naroczycach.

– Dzięki temu, że byliśmy na dyżurze, mogliśmy podjąć szybszą interwencję. Pożar opanowaliśmy bez problemów, razem z jednostkami OSP Chobienia, OSP Gwizdanów i PSP Lubin, które dojechały po niedługim czasie na miejsce zdarzenia – informuje Marek Wysocki, Prezes OSP Górzyn.

Jeśli pracujący na polu rolnik zauważy pożar, powinien zadzwonić bezpośrednio pod numer Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie – 76 846 18 41.

Harmonogram dyżurów strażackich na terenie Gminy Rudna, dotyczących pól uprawnych, został ustalony na okres do dnia 31 lipca 2022 roku. W zależności od sytuacji meteorologicznej, będzie na bieżąco aktualizowany.

 

Dyżury jednostek OSP z terenu Gminy Rudna

27 lipca 2022 – OSP Górzyn, 11:00-20:00

28 lipca 2022 – OSP Gwizdanów, 11:00-20:00

29 lipca 2022 – OSP Orsk, 11:00-20:00

30 lipca 2022 – OSP Chobienia, 11:00-20:00

31 lipca 2022 – OSP Rudna, 11:00-20:00