Gmina Rudna przypomina o całkowitym zakazie wypalania traw, łąk i nieużytków. Takie działanie jest niebezpieczne i poważnie zagraża środowisku oraz ludziom.

Wypalanie traw powoduje zwiększoną liczbę pożarów, do których muszą wyjeżdżać jednostki straży pożarnej. Pożary traw szkodzą glebie, ponieważ ogień wyjaławia ją i zabija żyjące w trawie zwierzęta oraz mikroorganizmy. Wskutek wypalania traw nierzadko powstają także pożary lasów i terenów śródleśnych, a nawet płodów rolnych czy zabudowań i maszyn rolniczych.

Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 do 20 tys. zł. Jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat dla rolników.

Jeśli widzisz pożar gruntów rolnych, zgłoś ten incydent pod numerem 112.