Prace objęły obszar pozostałości po dawnej zakrystii. Teren wokół całego obiektu został uprzątnięty.

W ramach prowadzonych prac zabezpieczających uprzątnięto gruz zalegający wokół obiektu oraz oczyszczono ściany z wnikającej zieleni. Wyrównano ściany, gzymsy i wieńce obwodowe oraz posadzkę zabezpieczającą na sklepieniu piętra zakrystii. Spękania ścian w dawnej zakrystii zostały naprawione, a ściany kruchty wyłożono dachówkami z odzysku.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 428 090,74 zł, w tym 347 000,00 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.