Wyposażenie oraz odzież ochronną zakupiono z samorządowego budżetu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w Gminie Rudna. Łącznie wydano na ten cel 54 528,69 złotych.

Strażacy otrzymają między innymi mundury koszarowe oraz specjalne ubrania do prowadzenia akcji. Gmina kupiła także rękawice strażackie, buty, hełm z goglami, węże strażackie, prądownice, torbę z zestawem opatrunkowym PSP R1 czy latarki. Łączna wartość zakupów wynosi 54 528,69 złotych.

W maju jednostki OSP otrzymały niemal 69 tysięcy złotych łącznej dotacji na zakup specjalistycznego sprzętu. Pieniądze pochodziły  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Przypomnijmy, że w naszej gminie działa pięć jednostek OSP w Chobieni, Gwizdanowie, Rudnej, Górzynie oraz Orsku.