W związku z pojawieniem się ryzyka wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym także w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie przypomina hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.Zalecenia dla przemysłowych prodeucentów drobiu Zalecenia dla przemysłowych prodeucentów drobiu