Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych wkrótce przystąpią do trudnego wyboru szkoły średniej. Może należałoby wziąć pod uwagę taki kierunek kształcenia, który prowadzi współczesnego człowieka do poprawy środowiska naturalnego i życia w harmonii z przyrodą? Przygotowaniem do realizacji tak ważnego celu zajmuje się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej.

Szkoła przez lata kształciła przede wszystkim w zawodach rolniczych. Absolwenci z Rudnej mają do dzisiaj swój teoretyczny i praktyczny udział w podnoszeniu kultury rolnej nie tylko na naszym terenie. Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne zawsze wychodziło naprzeciw aktualnym potrzebom szkolnictwa zawodowego.

Także tegoroczna propozycja jest atrakcyjna ze względu na potrzeby rynku pracy:

Technikum

-agrobiznes,

-architektura krajobrazu.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

-rolnik,

-kucharz.

Szkoła oferuje również Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla dorosłych ROL-04 – prowadzenie produkcji rolniczej.

– Możemy zapewnić, że szkoła jest przygotowana do realizacji potrzeb edukacyjnych przyszłych uczniów i kursantów. Szkoła jako jedyna na naszym terenie jest szkołą ministerialną i  funkcjonuje pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Placówka wyposażona jest w bardzo dobrą bazę lokalową i dydaktyczną. Wszystkie pracownie zajęć ogólnokształcących i zawodowych są zaopatrzone w nowy sprzęt szkolny oraz stanowiska do prezentacji multimedialnych – zachęca Ewa Janiszewska, dyrektor ZSCKR w Rudnej

Dla uczniów dostępna jest skomputeryzowana biblioteka z literaturą piękną i fachową, wyposażona także w podręczniki. Praktyki zawodowe odbywają się na terenie szkoły oraz w podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów lub zgodnie z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej po ukończeniu szkoły.

W szkole istnieje pasieka i plantacja drzew Oxytree.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego aktywnie współpracuje z instytucjami, urzędami, firmami i lokalną społecznością na różnych polach i w rozmaitych formach.

Atutem szkoły jest internat, który znajduje się na terenie szkoły. Uczniowie, mieszkający w 2, -3, -4 osobowych pokojach, mogą liczyć na dobre warunki do nauki a także na rozrywkę sportową
i kulturową przygotowaną zgodnie z ich zainteresowaniami.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna tworzy przyjemną i życzliwą atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy przez ucznia. Pracę wychowawczą wspomaga pedagog szkolny.

Uczniowie szkoły mają też możliwość rozwoju, uczestnicząc w konkursach, olimpiadach, dodatkowych zajęciach i kursach. Młodzież uczestniczy też w zagranicznych praktykach zawodowych w ramach programu ERASMUS+.

– Atrybutem naszej szkoły jest kameralność, mała społeczność, co pozwala stworzyć miłą, serdeczną atmosferę. Żaden uczeń nie jest anonimowy i może w każdym momencie liczyć na pomoc
i życzliwość. Wolny czas, przed i pomiędzy lekcjami, można spędzić w przytulnym ogrodzie przy szkole  – dodaje dyrektor placówki.

Najlepszą ocenę szkole wystawił uczeń cytując Kurta Vonnegut’a , że „Nauka w naszej szkole to czary, które naprawdę działają”.