Przewodniczący rady gminy Rudna zawiadamia, że w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 1500, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudna odbędzie się LVII sesja rady gminy rudna.

zawiadomienie_lvii_sesja