Firma Budrol z Rudnej zajmuje się w tym roku zimowym utrzymaniem dróg na terenie naszej gminy.

Umowa została zawarta na okres od 17 listopada 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku z Zakładem Usługowo – Handlowym „BUDROL” s.c. Sokołowski Józef, Sokołowski Arkadiusz, Sokołowski Sebastian z siedzibą w Rudnej przy ul. Witosa 16 na zimowe utrzymanie parkingów, chodników, przystanków, ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Rudna.

drogi zima

W ramach zimowego utrzymania wykonywane są wszelkie prace związane z odśnieżaniem i likwidacją śliskości dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków na terenie Gminy Rudna.

Na drogi w zależności od potrzeb na drogi wyjeżdżają 3 piaskarki z pługami odśnieżnymi z napędem na wszystkie osie, ładowarka samojezdna o napędzie kołowym o pojemności łyżki powyżej 1,5m3 oraz równiarka drogowa.

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Rudna – kolejność odśnieżania

I kolejność zimowego utrzymania:

  • odśnieżanie w ciągu pół godziny od rozpoczęcia opadów i niezwłocznie w przypadku stwierdzenia, że warunki atmosferyczne mogą spowodować gołoledź. W przypadku intensywnych opadów – odśnieżanie powinno być przeprowadzone w ciągu 3 godzin od ustania opadów
  • jezdnia odśnieżona na całej szerokości wraz z poboczami.
  • jezdnia posypana na skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu >4 %, zatokach i przystankach autobusowych, podjazdy, zjazdy i inne miejsca ustalone przez zarządcę drogi.

II kolejność zimowego utrzymania:

  • Odśnieżanie z chwilą zakończenia odśnieżania dróg 1-szej kolejności odśnieżania. W przypadku intensywnych opadów – odśnieżanie powinno być przeprowadzone w ciągu 4 godzin od ustania opadów.
  • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu >4 %, zatokach i przystankach autobusowych, podjazdy, zjazdy i inne miejsca ustalone przez zarządcę drogi.
  • Na nawierzchni może lokalnie zalegać warstwa śnieżna , cienkiego naboju śnieżnego, jednakże umożliwiająca przejazd dla wszystkich pojazdów.

III kolejność zimowego utrzymania:

  • Odśnieżanie z chwilą zakończenia odśnieżania dróg 2-giej kolejności odśnieżania. W przypadku bardzo intensywnych opadów – odśnieżanie powinno być przeprowadzone w ciągu 5 godzin od ustania opadów.
  • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu >4 %, zatokach i przystankach autobusowych, podjazdy, zjazdy i inne miejsca ustalone przez zarządcę drogi.
  • Na nawierzchni może występować zajeżdżony śnieg, języki śnieżne. Krótkotrwałe przerwy w komunikacji (maksymalnie 30 min.)

Nieodśnieżone drogi / po co najmniej 3 godzinach od ustania opadów/ prosimy zgłaszać do firmy Budrol tel. 76 846 47 36 lub do Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Przestrzennej i Spraw Komunalnych UG tel. 76 749 21 25.