W środę 6 grudnia w Chobieni i w Rynarcicach czujniki wykazały bardzo złą jakość powietrza. W Rudnej mimo, że położona jest najbliżej zbiornika unieszkodliwiania odpadów poflotacyjnych “Żelazny Most” powietrze było bardzo dobre.

Wraz z mroźną pogoda pogorszyła się jakość powietrza w niektórych miejscowościach w gminie. Czujniki w Chobieni i Rynarcicach wskazywały bardzo zły stan powietrza, odnotowano duże przekroczenia stężenia pyłów PM2.5 oraz PM10.

W gminie Rudna czujniki określające normy jakości powietrza zamontowane są w trzech punktach: w Rudnej przy ul. Piaskowej, w Chobieni przy ul. Wolności oraz w Rynarcicach na budynku świetlicy wiejskiej. Od początku grudnia raporty dobowe w dwóch miejscowościach nie są zadowalające.

Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) to:
norma średniego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 – 50 µg/m3,
norma średniego 24-godzinnego stężenia pyłu PM2.5 – 25 µg/m3.

Dobowy raport na dzień 6 grudnia wskazuje duże przekroczenia w Rynarcicach i Chobieni.

Czujnik umieszczony przy ul. Wolności w Chobieni wskazywał bardzo zły stan powietrza. Średnie dobowe stężenie pyłu PM10 wynosiło 67.99 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3). Stężenie pyłu PM25 wyniosło 40.44 µg/m3.

Taki sam stan powietrza odnotowano w Rynarcicach. Czujnik zamontowany przy świetlicy wiejskiej wskazał przekroczenie normy dla pyłów. Stężenie dobowe PM10 wynosiło 67.46 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3). Stężenie pyłu PM25 wyniosło 40.18 µg/m3.

Wg raportu powietrze w Rudnej jest bardzo dobre i od początku grudnia wartości zarówno dla pyłu PM10 oraz PM25 nie zostały przekroczone.

Głównym źródłem zawieszonych pyłów w powietrzu w jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.