Grono pedagogiczne w gminie powiększyło się o 4 nauczycieli mianowanych. Do egzaminu o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego przystąpiło 4 nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych na terenie gminy Rudna. Dziś złożyli uroczyste ślubowania i przyjęli gratulacje z rąk Wójta Gminy Rudna, który podkreślił rolę nauczyciela i jego znaczący wpływ na przyszłe pokolenia.

– Cieszę się z naszego dzisiejszego spotkania. Gratuluję awansu na stopień nauczyciela mianowanego – mówi Adrian Wołkowski Wójt Gminy Rudna. – Życzę Państwu, abyście byli doceniani za swoją ciężką pracę, a w szczególności przez tych najmłodszych. Życzę, aby na Waszej drodze pojawiały się dzieci, które będą nie tylko wyzwaniem, ale również inspiracją i wielką satysfakcją zawodową. – dodaje wójt.

Tytuł nauczyciela mianowanego uzyskali

  • Pani Izabela Krzemińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zatrudniona w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej,
  • Pan Rafał Urbaniak – nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej,
  • Pani Katarzyna Breus – nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Przedszkolu Gminnym w Chobieni,
  • Pani Ewa Dudek – nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Przedszkolu Gminnym w Rudnej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy spokojnej pracy w nowym roku szkolnym!