Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna podpisał pełnomocnictwa do złożenia wniosku o akredytację w ramach Programu Erasmus+. Przygotowany wniosek dotyczy mobilności edukacyjnej.

Dla szkoły w Rudnej projekt przygotowała Natalia Kiec, od 8 lat nauczyciel języka angielskiego w Rudnej.

– Znalazłam informację, że są możliwości pozyskania środków europejskich na realizację zadań edukacyjnych w szkole do 2027 roku. Po konsultacjach z nauczycielami czego nam potrzeba, przygotowałam cały projekt. Ponieważ program jest do 2027 roku, zdecydowałam, że trzeba się ubiegać o dofinansowanie na całe 5 lat  – mówi pani Natalia Kiec.

Kierując się potrzebami szkoły oraz priorytetami Erasmus+ we wniosku zostały ujęte kwestie włączenia i różnorodności, transformacji cyfrowej, środowiska i walki ze zmianą klimatu oraz uczestnictwa w życiu demokratycznym i zaangażowania obywatelskiego.

– Chodzi o to, aby nie robić ciągle tego samego i nie popadać w rutynę. Trzeba się rozwijać i do czegoś dążyć. W ramach planowanych działań chcemy wdrażać atrakcyjny obecnie trend „zero waste”. Zakłada on takie zarządzanie produktami, aby maksymalnie ograniczyć wytwarzanie odpadów. Chcemy założyć przy szkole ogródek warzywno-owocowo-zielny, o który będą dbać uczniowie. Kolejnym krokiem ma być wydanie kilku tomików „Zielnika Gminy Rudna”, z opisem zastosowania rodzimych roślin i przepisami, które pozwolą wykorzystać rośliny w celach poprawy kondycji ciała – dodaje autorka wniosku.

Nowatorskie rozwiązania i metody pracy w zagranicznych szkołach nauczyciele oraz uczniowie mają poznawać podczas planowanych na okres trwania programu Erasmus+ wyjazdów. Uczniowie będą mieli okazję doskonalić umiejętności językowe oraz zdobywać wiedzę na temat ochrony środowiska i ekologii w placówkach, które mają w tym obszarze doświadczenie.

– Trzymam kciuki za powodzenie tego projektu. Liczę, że czas i zaangażowanie poświęcone na przygotowanie wniosku przełożą się na zdobycie dofinansowania zaplanowanych działań. Dziękuję pani Natalii Kiec za kreatywność i dążenie do wyjścia poza standardowe ramy nauczania. Taka powinna być nowoczesna szkoła, atrakcyjna i wychodząca naprzeciw przyszłości – podkreśla Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021–2027. Wspiera edukację szkolną, kształcenie indywidualne, szkolnictwo wyższe i edukację dorosłych. Łącznie na program przeznaczono ponad 26 mld euro. Jednym z jego celów jest utworzenie w przyszłości Europejskiego Obszaru Edukacji. Ma on zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

W ramach Erasmus+ dla edukacji szkolnej  program wspiera nauczycieli i uczniów. Ci pierwsi mogą korzystać z kursów i szkoleń, prowadzić zajęcia i uczestniczyć w obserwacji pracy za granicą. Uczniowie podczas zagranicznych wyjazdów mogą rozwijać kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe. Na 2022 rok przeznaczono na program prawie 3,2 mld euro.