Powiat informuje, że od 7 sierpnia do 8 sierpnia wprowadzony zostanie objazd na odcinku drogi powiatowej 1207D relacji Stara Rudna – Wądroże. Ze względu na planowane przystąpienie do prac bitumicznych, odcinek Rudna – Stara Rudna będzie nieprzejezdny. Wyznaczony został objazd.

Linia autobusowa nr 133 będzie kursować zmienioną trasą.
Przystanki w Starej Rudnej i Wądrożu zostaną wyłączone.