W związku ze stanem epidemicznym oraz opinią GIS, Wojewoda Dolnośląski postanowił

o zmianie terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudna, które pierwotnie zaplanowane były na dzień 6 grudnia 2020 r.

Zgodnie z nowym Zarządzeniem nr 374 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 249 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudna nowy termin wyborów został wyznaczony na dzień 20 grudnia 2020 r.

Do 15 grudnia 2020 r. do godz. 24:00 Komisarz Wyborczy w Legnicy przyjmuje zgłoszenia o zamiarze głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji w warunkach domowych.

Kalendarz Wyborczy znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wybory/Wybory Uzupełniające 2020.Zarządzenie Wójta Gminy Rudnej