Zgodnie z wprowadzonymi zmianami kosztem kwalifikowanym w ramach Programu w przypadku zakupu nowych źródeł ciepła (z wyjątkiem kotłów gazowych), będą mogły być wyłącznie źródła ciepła, które wpisane zostały na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), dostępną na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Kolejną ważną zmianą w ww. Programie, będzie możliwość jednorazowego skorzystania przez Beneficjentów, których miesięczne dochody nie przekraczają 1 526,00 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 1 090,00 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych, z najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo lokal mieszkalny wydzielony w takim budynku. Ten sam beneficjent, składając wnioski na kolejne budynki stanowiące jego własność, będzie miał możliwość wnioskowania wyłącznie o podstawowy poziom dofinansowania.

Szczegółowy opis zmian dostępny jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/dokumenty-programowe/planowane-zmiany-programu-od-22-kwietnia-2024r.

 

 

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu Czyste Powietrze – … druku

(FOT. PIXABAY)