Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.

ZUS przejmuje Program „Rodzina 500+” stopniowo. Oznacza to, że gminy będą kontynuowały wypłatę pieniędzy do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Osoby, które już pobierają świadczenie, w sprawach dotyczących programu będą kontaktowały się nadal z pracownikami gmin. Od 1 stycznia 2022, wnioski do ZUS-u będą składać tylko rodzice dzieci nowourodzonych oraz tych, na które do tej pory świadczenie nie było pobierane.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do ZUS. Zmienia się także sposób wypłaty świadczenia. Zgodnie z nowelizacją będzie ono wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego. Pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w postaci elektronicznej na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów.