Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 9 maja 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 866). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie wprowadza zmiany polegające na obniżeniu wymagań dla gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Pełna treść ogłoszenia