Uchwałą Rady Gminy wprowadzono w 2023 roku zmiany zasad odbioru zużytych opon z gospodarstw domowych. Podobne rozwiązania stosują inne samorządy.

W 2023 r. nie będzie mobilnych zbiórek zużytych opon stanowiących odpady komunalne. Mieszkańcy będą mogli przekazywać zużyte opony bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ulicy Witosa w Rudnej.

Dodatkowo wprowadzono ograniczenia w ilości tej frakcji odpadów, którą będzie można oddać do PSZOK-u. Zgodnie z nowymi zapisami prawa miejscowego, w ciągu jednego roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych z jednego zamieszkałego lokalu mieszkalnego znajdującego się na tej nieruchomości, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie można oddać w ramach opłaty nie więcej niż 8 sztuk zużytych opon stanowiących odpady komunalne.

W Gminie Rudna nie było dotychczas żadnych limitów przyjmowania zużytych opon. Podczas zbiórek zdarzało się, że z niektórych posesji były odbierane wręcz hurtowe ilości zużytych opon, co przekładało się na wysokie koszty odbioru odpadów komunalnych. Rada Gminy zdecydowała, że podobnie jak w sąsiednich samorządach, w Gminie Rudna zostaną wprowadzone limity. Pozwoli to utrzymać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowym poziomie.