Od 26 lipca 2021 roku Urząd Gminy w Rudnej przyjmuje kandydatury osób, które chcą zostać rachmistrzami spisowymi w tegorocznym Narodowym Spisie Powszechnym. Aplikacje można składać do 29 lipca do godziny 14:00.

Narodowy Spis Powszechny rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września 2021 roku. W całym kraju setki rachmistrzów spisowych zbierają dane, dzięki którym możliwe będzie dokonanie analizy zmian demograficznych i społecznych w Polsce. Obecnie w gminie Rudna trwa nabór uzupełniający na rachmistrzów.

Kto może zostać rachmistrzem spisowym?

Aby zostać rachmistrzem spisowym należy:

 • mieć ukończone 18 lat
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Obowiązki rachmistrza spisowego

Do głównych zadań rachmistrza będzie należało:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań, itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone


Jak aplikować?

W pierwszej kolejności trzeba wypełnić druk zgłoszeniowy (do pobrania TUTAJ), w którym należy podać swoje dane osobowe oraz złożyć stosowne oświadczenia. Dokumenty będą przyjmowane do 29 lipca 2021 roku, do godz. 14:00.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:

 • osobiście – w siedzibie urzędu gminy (Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna)
 • za pomocą poczty elektronicznej – na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@rudna.pl
 • za pomocą platformy ePUAP
 • drogą pocztową lub kurierem – wysyłając zgłoszenie na adres Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna


Szkolenie i egzamin

Kandydaci na rachmistrzów spisowych wezmą wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenie będzie obejmowało część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym OGŁOSZENIEM Gminnego Komisarza Spisowego w Rudnej w tym zakresie, gdzie zostały podane szczegółowe informacje – POBIERZ.


Zatrudnienie rachmistrzów spisowych

Podpisywaniem umów zleceń z przyszłymi rachmistrzami oraz kwestiami wynagrodzenia zajmuje się Urząd Statystyczny w Legnicy. Urząd Gminy Rudna pośredniczy jedynie w przekazywaniu dokumentacji kandydatów.

W przypadku pytań, więcej informacji na temat spisu można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym z siedzibą w Urzędzie Gminy Rudna – nr tel. 76 74 92 100, 76 74 92 105, e-mail: sekretariat@rudna.pl.