Akcja charytatywna Szlachetna Paczka poszukuje liderów i wolontariuszy. W naszej gminie można bezpośrednio zgłosić się do Dolnośląskiego Koordynatora akcji.

Szlachetna paczka to inicjatywa, która narodziła się 17 lat temu. Co roku przygotowuje świąteczne paczki dla rodzin znajdujących się  w trudnej sytuacji losowej.

Jak pomaga Szlachetna Paczka?

Szlachetna paczka poprzez lokalnych Liderów dociera do ludzi, których ciężko dotknął los. 60% rodzin włączonych do programu w 2021 r. borykało się z chorobami czy niepełnosprawnością. 30% rodzin stanowili samodzielni rodzice, a 28% – osoby starsze i samotne.

Akcja opiera się na pomocy od darczyńców, którzy pomagają konkretnej rodzinie.

Finał SZLACHETNEJ PACZKI, czyli tzw. Weekend Cudów, przypada w tym roku w dniach 11–12 grudnia. To wtedy darczyńcy dostarczają do magazynów paczki, które następnie są przekazywane rodzinom w potrzebie.

Jak zostać wolontariuszem?

Aby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki należy zgłosić się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej akcji TUTAJ , lub skontaktować się z lokalnym koordynatorem. Kandydat zostaje zaproszony na spotkanie, podczas którego przekazywane są informacje dotyczące zasad działania Szlachetnej Paczki. Wolontariusz bierze również udział w jednodniowym wdrożeniu do projektu. W całej Polsce w Szlachetnej Paczce potrzebnych jest około 14 tysięcy wolontariuszy i liderów, w Gminie Rudna poszukiwanych jest 12 osób. Zgłoszenia liderów przyjmowane są do połowy października, natomiast zgłoszenia wolontariuszy do połowy listopada.

Więcej informacji: Anna Lorenc – Dolnośląski Koordynator Szlachetnej Paczki, tel. 885 897 707