Przedsiębiorcy, którzy odczuli finansowe skutki pandemii mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze 2021 r. Projekt uchwały w tej sprawie, złożony przez wójta Adriana Wołkowskiego, przyjęty został przez Radę Gminy Rudna.

Uchwała określa warunki zwolnień od podatku od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych COVID-19.

– Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej dotknęły wiele branż, co przełożyło się na pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorców, także na terenie naszej gminy. Stąd decyzja o zwolnieniu podatkowym, które – mamy nadzieję – choć w niewielkim stopniu tę sytuację poprawi – mówi Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna.

Zwolnienia dotyczą podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli należnego za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie, określonych uchwałą dokumentów, nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. Niezbędne dokumenty dostępne będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rudna po opublikowaniu przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.