Te osoby, które dostały w styczniu zaniżone wypłaty rent i emerytur, a ich wysokość mieści się w przedziale 4920-12800 zł, od lutego 2022 r. będą miały wyliczoną zaliczkę na podatek według zasad obowiązujących na ostatni dzień ubiegłego roku. Wraz z wypłatą w lutym dostaną również zwrot nadpłaconej zaliczki za styczeń tego roku.

Żeby dostać zwrot nie trzeba składać żadnych wniosków do ZUS, ponieważ zostanie on naliczony i wypłacony razem z wypłatą lutową.

Od 18 stycznia 2022 r. w wybranych placówkach, ZUS uruchamia dyżury eksperckie dotyczące Polskiego Ładu. Eksperci czekają na spotkania osobiste, udzielają także porad telefonicznych.

Mieszkańcy Gminy Rudna mogą korzystać z dyżurów eksperckich w legnickim ZUS, tel. tel. 76 876 43 80.

Najbliższy dyżur: poniedziałek, 24 stycznia 2022, w godzinach 15:00-17:00.

Wszystkie porady są bezpłatne.