Gmina Rudna wypłaciła producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w łącznej kwocie 364 947,38 zł. 

Warunkiem uzyskania zwrotu było złożenie wniosku w terminie do 28 lutego 2022 roku. Producent rolny musiał także przedstawić faktury VAT na zakup oleju napędowego, które zostały wystawione w terminie od 1 sierpnia do 31 stycznia 2022 roku.

Gmina Rudna jest gminą rolniczą. Aż 40% jej powierzchni stanowią tereny zagospodarowane rolniczo. W gminie znajduje się ponad 800 gospodarstw rolnych, w których uprawiane są zboża, warzywa, owoce i zioła.

W tym półroczu z możliwości zwrotu skorzystało 170 producentów rolnych.