Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego naszym Mieszkańcom wyznania prawosławnego i grekokatolickiego składam najserdeczniejsze życzenia.

W naszej gminie zawsze mówimy jednym głosem Chrystus Zmartwychwstał i Христос воскресe!

Niech te święta mające w sobie szczególną moc, będą czasem radosnych przeżyć, serdecznych spotkań oraz odpoczynku od trosk i wyzwań codzienności.

Życzę nam wszystkim, abyśmy nadal wspierali się nawzajem z uśmiechem i życzliwością.

Adrian Wołkowski
Wójt Gminy Rudna